Trh s CBD neustále rastie, predpokladaný obrat viac ako 20 miliárd eur má dosiahnuť do roku 2024. Čo si možno presne pod pojmom CBD predstaviť a aká je jeho účinnosť? Pozrime sa spoločne na 12 vedecky preukázaných zdravotných výhod oleja CBD.

Čo je CBD?

CBD (skratka pre kanabidiol) je jednou z viac ako 200 chemických zlúčenín známych ako kanabinoidy, ktoré obsahuje konope. Je to druhá najrozšírenejšia účinná zlúčenina, ktorá sa nachádza v konope, hneď po THC (zlúčenina v konope s psychoaktívnymi vlastnosťami, vyvoláva pocit „opojenia“).

Existuje niekoľko druhov konope, dva najrozšírenejšie sú Cannabis Indica alebo Cannabis Sativa. Marihuanu aj CBD možno získať z oboch typov, ale konope sa získava len z odrody Cannabis Sativa. Konope je skvelým zdrojom na výrobu 100 % biologicky odbúrateľných výrobkov šetrných k životnému prostrediu, ako sú oblečenie, obaly, biopalivá, stavebné materiály a papier.

CBD získané z konope neobsahuje viac ako 0,3 % THC. Na rozdiel od THC nemá žiadne psychoaktívne vlastnosti a nespôsobuje opojenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by bolo CBD návykové alebo spojené so závažnými vedľajšími účinkami.

Dvanásť vedecky dokázaných zdravotných výhod užívania CBD:

 1. Epilepsia

V júni 2018 bol v Spojených štátoch amerických schválený liek Epidiolex (rastlinný prípravok CBD) na liečbu záchvatov u ľudí vo veku od 2 rokov. Tento liek je určený pre pacientov, ktorí trpia dvoma zriedkavými formami epilepsie – Dravetovej syndrómom a Lennoxovým-Gastautovým syndrómom.

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv vydal rozhodnutie na základe troch dobre overených štúdií, podľa ktorých 516 pacientov s Lennoxovým-Gastautovým syndrómom alebo Dravetovej syndrómom dostávalo buď Epidiolex, alebo placebo. Epidiolex pri užívaní spolu s inými predpísanými liekmi znížil frekvenciu záchvatov všetkých účastníkov.

CBD sa používa aj pri iných formách epilepsie, zvyčajne ako doplnok ku klasickým liekom na epilepsiu. Výsledky viacerých štúdií ukázali, že užívanie CBD u väčšiny ľudí významne znížilo frekvenciu záchvatov takmer o 44 %.

 1. Bolesť

Štúdie na zvieratách preukázali, že CBD má protizápalové účinky. CBD pôsobí na endokanabinoidný systém a systém vnímania bolesti, čím zmierňuje bolesť.

Zo štúdie liečby CBD vyplýva, že ľuďom s bolesťou nesúvisiacou s rakovinou sa zlepšila podľa ich vlastných slov kvalita života.

Viacerí ľudia so sklerózou multiplex zaznamenali pri kombinácii CBD a THC zníženie bolesti, svalových kŕčov a zlepšenie chôdze.

Štúdie na zvieratách potvrdzujú, že CBD má pozitívny vplyv na hladinu serotonínu v mozgu. Nízka hladina serotonínu ovplyvňuje náladu aj bolesť.

Ďalšie výskumy na zvieratách aj na ľuďoch potvrdili, že CBD má protizápalové účinky a dokáže zmierňovať bolesť.

CBD je účinné aj pri liečbe chronickej, nenádorovej bolesti. V jednej štúdii z roku 2020 vedci podávali CBD lokálne skupine pacientov so symptomatickou periférnou neuropatiou, zatiaľ čo iná skupina s rovnakým ochorením dostávala placebo. Výsledky ukázali významné zníženie intenzívnych, ostrých bolestí a pocitov chladu a svrbenia u tých, ktorí používali lokálne CBD, v porovnaní s tými, ktorí brali placebo. Žiadni účastníci nehlásili nežiaduce vedľajšie účinky.

 1. Diabetes

Z testov ľudských buniek vyplynulo, že CBD pomáha znižovať účinky vysokej hladiny glukózy na ostatné bunky v tele. To pomáha predchádzať vzniku cukrovky a rôznych komplikácií. Výskumníci dospeli k záveru, že po ďalších štúdiách by CBD mohlo mať významný prínos pri používaní u pacientov s cukrovkou, diabetickými komplikáciami a nahromadením plaku v stenách tepien.

V ďalšej štúdii dostávalo 13 pacientov s cukrovkou 2. typu, ktorí neboli liečení inzulínom, CBD aj placebo (namiesto inzulínu). Výskumníci zistili, že CBD im znížilo hladinu rezistínu (ktorý spôsobuje rezistenciu na inzulín, bielkovinu regulujúcu hladinu cukru) a zvýšilo hladinu glukózo-dependentného inzulinotropného peptidu (hormón, ktorý zabezpečuje dostatočné uvoľňovanie inzulínu z natrávenej potravy) v porovnaní s východiskovými hodnotami pred začatím testu. Tieto výsledky naznačujú, že CBD lieči cukrovku prirodzenou cestou tým, že pomáha telu regulovať hladiny hormónov súvisiacich s inzulínom.

 1. Neurologické ochorenia

CBD má antioxidačné a protizápalové vlastnosti, ktoré pomáhajú pri neuroprotekcii alebo chránia pred mnohými patologickými poruchami.

Viaceré predklinické štúdie naznačujú, že CBD môže mať priaznivé účinky pri Parkinsonovej chorobe, Alzheimerovej chorobe a skleróze multiplex.

 1. Eliminácia PTSD syndrómu

V štúdii z roku 2018 dostávalo 11 ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) CBD spolu s bežnou psychiatrickou starostlivosťou počas ôsmich týždňov. U 10 z 11 osôb došlo k zmierneniu symptómov PTSD.

Štyri ďalšie štúdie na ľuďoch počas rokov 2012 až 2016 naznačujú, že CBD znižuje príznaky PTSD.

 1. Nevoľnosť a vracanie

Väčšina štúdií skúmajúcich, či je CBD prospešné pri zmierňovaní nevoľnosti alebo vracania, používala skôr kombináciu CBD a THC než len samotné CBD. V štúdii z roku 2016 sa zistilo, že kombinácia je buď účinnejšia, alebo rovnako účinná ako placebo.

 1. Skleróza

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) je ochorenie, ktoré spôsobuje poškodenie nervových buniek v mozgu a mieche, čo vedie k strate svalovej kontroly, ktorá sa časom zhoršuje. Zatiaľ nevieme, prečo ALS vzniká. V niektorých prípadoch môže byť dedičná. Zatiaľ nie je známy žiadny liek a existujú len lieky, ktoré pomáhajú liečiť príznaky ALS.

Výskum naznačuje, že ľuďom s ALS môže prospieť kombinácia THC a CBD, podobne ako ľuďom s posttraumatickou stresovou poruchou. V štúdii z roku 2019 dostávali pacienti kombináciu THC a CBD v rôznych dávkach v závislosti od ich potrieb a preferencií. Osoby s miernou, stredne ťažkou alebo ťažkou spasticitou (svalové napätie a stuhnutosť) v dôsledku ALS uvádzali vysokú mieru spokojnosti s liečbou.

 1. Artritída

Štúdie na zvieratách preukázali, že lokálne aplikácie CBD zmierňujú bolesť a zápal spojené s artritídou bez výrazných vedľajších účinkov.

V štúdii z roku 2006 sa zistilo, že Sativex (rastlinný liek na báze CBD schválený v Spojenom kráľovstve v roku 2010) zlepšil kvalitu spánku, bolesti počas pohybu a bolesti v pokoji u pacientov s reumatoidnou artritídou v porovnaní s placebom. Išlo o prvú kontrolovanú štúdiu lieku Sativex ako liečby reumatoidnej artritídy, ktorej sa zúčastnilo 58 pacientov. Zistilo sa, že CBD zmierňuje bolesť a má aj schopnosť potlačiť aktivitu ochorenia.

 1. Úzkosť a depresia

Priaznivé účinky na úzkosť po užití CBD boli zaznamenané v štúdii, v ktorej malo úzkosť 21 zo 400 pacientov.

Skóre úzkosti sa v štúdii z roku 2018 znížilo u 72 pacientov, pričom 57 pacientov (79,2 %) uviedlo zníženie skóre počas prvého mesiaca po liečbe CBD.

Schopnosť CBD upokojovať je pravdepodobne dôvodom, prečo je jeho používanie také rozšírené. Štúdia z roku 2017 v časopise Brazilian Journal of Psychiatry testovala úroveň úzkosti 57 mužov v simulovanom teste. Niektorí dostali placebo, zatiaľ čo iní dostali buď 150 miligramov, 300 miligramov alebo 600 miligramov CBD. U tých, ktorí dostali 300 miligramov CBD, sa počas testu výrazne znížila úzkosť v porovnaní s tými, ktorí dostali placebo.

Štúdia na myšiach odhalila, že CBD má podobné účinky ako antidepresívum imipramín. Ďalšie možné antidepresívne reakcie u ľudí treba ešte preskúmať.

 1. Poruchy spánku

31 % ľudí užívajúcich CBD na iné ochorenia, ako je úzkosť alebo bolesť nesúvisiaca s rakovinou, uviedlo zlepšenie spánku pomocou CBD.

Iné štúdie s 300 mg CBD u ľudí s úzkosťou alebo depresiou ukázali, že CBD zachováva štruktúru spánku, čo znamená, že nemá žiadne negatívne účinky na kvalitu spánku.

 1. Akné

 Laboratórna štúdia z roku 2016 potvrdila, že CBD okrem protizápalového účinku zabraňuje ľudským sebocytom vytvárať príliš veľa mazu, čím zabraňuje aktivácii zápalových cytokínov. Lokálna liečba CBD pomáha zmierňovať zápal a nadmernú tvorbu kožného mazu spojenú s akné.

 1. Parkinsonova choroba

Viacero štúdií skúmalo použitie CBD na zmiernenie príznakov Parkinsonovej choroby. Skupiny pacientov liečené CBD 300 mg/deň zaznamenali zlepšenie kvality života meranej pomocou Dotazníka Parkinsonovej choroby.

Ďalšie zdravotné prínosy

Mnohé ďalšie štúdie na zvieratách aj ľuďoch v drvivej väčšine dospeli k záveru, že CBD má imunosupresívne a protizápalové vlastnosti, vďaka ktorým môže byť dobrou voľbou pri niektorých autoimunitných stavoch alebo ťažkostiach súvisiacich so zápalom