Kanabidiol alebo tzv. CBD je prirodzene sa vyskytujúca zlúčenina nachádzajúca sa v konope. Táto zložka nemá na rozdiel od tetrahydrokanabinolu (THC) žiadne psychoaktívne vlastnosti. Nespôsobuje opojné stavy, ktoré sa často spájajú s užívaním marihuany.

CBD olej sa najprv extrahuje z konopy. Potom sa CBD olej zmieša s nosným olejom, napríklad kokosovým, palmovým, olivovým či konopným olejom. CBD produkty pomáhajú liečiť rôzne zdravotné problémy, ako sú napríklad chronické bolesti, úzkosti či problémy s pokožkou.

Viacerí výrobcovia alkoholu začali vyrábať pivá a rôzne iné alkoholické nápoje s obsahom CBD. Aj práve preto sú mnohí ľudia zvedaví, ako je to v prípade kombinovania CBD a alkoholu. Ide o bezpečnú kombináciu? Má súčasné užívanie alkoholu a CBD aj nejaké pozitívne prínosy?

Výskumné štúdie skúmajúce interakciu kombinácie CBD s alkoholom dokázali, že prírodná zlúčenina dokáže utlmiť tú časť mozgu, ktorá aktivuje alkohol, drogy, tabak či iné toxické látky. Zároveň sa zistilo, že ľudia závislí od opiátov ľahšie ignorovali svoje chute od závislosti, keď užívali určitú dávku CBD.

CBD dokáže znížiť túžbu a dokonca minimalizovať obvyklý pocit potešenia, ktorý zažívame pri užití niektorej z návykových látok. CBD v tomto prípade funguje takým spôsobom, že znižuje radosť, ktorú závislí ľudia zvyčajne zažívajú pri pití alkoholu. To následne prispieva k tomu, že obmedziť pitie je potom ľahšie zvládnuteľné. Závislí ľudia nemajú z neho taký pôžitok ako predtým. CBD je prírodná zlúčenina obsahujúca obrovské množstvo antioxidantov. Antioxidanty sú základné molekuly, ktoré pomáhajú neutralizovať škodlivé bunky. Môžeme medzi ne zaradiť voľné radikály, ktoré sa do nášho organizmu dostávajú nezdravou cestou. Voľné radikály môžu vznikať konzumáciou nezdravých jedál, znečistením, fajčením a dokonca aj pitím alkoholu.

1.1 CBD a alkohol môžu navzájom zosilňovať účinky

Alkohol je známy svojou schopnosťou znižovať zábrany a podporovať pocity relaxácie. CBD môže mať na váš organizmus podobné účinky. Výskumná štúdia z roku 2019 dokázala, že CBD dokáže znižovať úzkosť a upokojiť vaše nervy.

Štúdia skúmajúca 72 ľudí preukázala, že užívanie 25 75 mg CBD počas jedného mesiaca znížilo úzkosť a zlepšilo kvalitu spánku.

Užívanie alkoholu a CBD spolu môže tieto účinky ešte zosilniť. To môže spôsobiť zvýšenú ospalosť a sedatívne účinky.

1.2 CBD môže chrániť pred vedľajšími účinkami alkoholu

O účinkoch miešania CBD a alkoholu sa toho veľa nevie. Výskum však naznačuje, že CBD môže chrániť pred niektorými negatívnymi účinkami alkoholu.

CBD ovplyvňuje účinky alkoholu tým, že môže zabrániť poškodeniu a chorobe buniek. Vedci v roku 2006 zistili, že nadmerná konzumácia alkoholu môže spôsobiť poškodenie buniek a zvýšiť riziko zápalu a chronických chorôb. Ide najmä o ochorenia, akými sú pankreatitída, ochorenie pečene a niektoré druhy rakoviny.

Viaceré štúdie na zvieratách dokázali, že CBD môže chrániť organizmus pred poškodením buniek, ktoré spôsobuje konzumácia alkoholu.

Ďalšia štúdia dospela k záveru, že CBD injekcia aplikovaná u myší pomohla chrániť myši pred ochorením pečene. Išlo o ochorenie pečene, ktoré spôsobuje alkohol prostredníctvom zvyšovania autofágie. Autofágia je  proces, ktorý podporuje premenu nových buniek a vedie k regenerácii tkanív.

1.3 CBD dokáže znížiť hladinu alkoholu v krvi

Koncentrácia alkoholu v krvi je mierou množstva alkoholu v krvi. Bolo dokázané, že vyššia koncentrácia alkoholu v krvi koreluje s väčšou stratou motorickej kontroly a kognitívnych funkcií.

Len málo výskumov zatiaľ hovorí o účinkoch CBD na hladinu alkoholu v krvi. Štúdia uskutočnená u 10 ľudí zistila, že keď užívali účastníci 200 mg CBD spolu s alkoholom, mali výrazne nižšie hladiny alkoholu v krvi, ako keď konzumovali alkohol prostredníctvom placeba.

Mnohí vedci sa domnievajú, že CBD by mohlo pomôcť pri liečbe poruchy užívania alkoholu. Je to preto, lebo niektoré štúdie na zvieratách preukázali, že CBD môže pomôcť znížiť niekoľko príznakov závislosti a odvykania.

Nedávna štúdia sledovala účinky CBD u potkanov závislých od alkoholu. Zistilo sa, že CBD pomohlo znížiť príjem alkoholu, zabránilo relapsu a znížilo motiváciu konzumovať alkohol.

Štúdia u 24 fajčiarov zistila, že použitie inhalátora CBD počas jedného týždňa znížilo používanie cigariet o 40 %. Výsledky z tejto štúdie naznačujú, že CBD by mohlo pomôcť obmedziť návykové správanie.

1.4 Môžem kombinovať CBD spolu s alkoholom?

V súčasnosti ešte stále nemáme dostatok štúdií, ktoré by presne opísali účinky kombinácie CBD a alkoholu. Viaceré štúdie na ľuďoch aj na zvieratách potvrdili, že CBD dokáže eliminovať mnohé vedľajšie účinky alkoholu. Výskum je však stále nedostatočný v tom, či súčasné užívanie CBD a alkoholu má nejaké nepriaznivé účinky na zdravie. Účinky CBD sa okrem toho u každého človeka líšia. Je preto naozaj ťažké určiť, či by zmiešanie CBD a alkoholu malo na všetkých ľudí podobný vplyv.

Väčšina súčasného výskumu sa zameriava skôr na účinky konzumácie veľmi vysokého množstva alkoholu s CBD. Menej sa zameriava na účinky kombinácie príležitostnej konzumácie alkoholických nápojov a CBD.

O účinkoch miernej alebo príležitostnej konzumácie sa toho stále dosť nevie. Preto nie je vhodné užívať CBD a alkohol spolu, najmä ak si nie ste istí, ako na vás budú pôsobiť.

Ak sa rozhodnete zmiešať CBD a alkohol, dajte si iba malé množstvo, aby ste minimalizovali prípadné riziko nežiaducich vedľajších účinkov.

Nepopierateľným faktom stále ostáva, že CBD chráni pred poškodením buniek, ktoré vyvolal alkohol. CBD znižuje koncentráciu alkoholu v krvi, závislosť aj abstinenčné príznaky.