V poslednej dobe sa čoraz častejšie začali na Slovensku objavovať diskusie ohľadom dekriminalizácie marihuany. Postupne sa nastolilo aj riešenie otázky legalizácie kanabidiolu CBD, čiže látky, ktorá nemá psychotropné účinky a využíva sa na lekárske účely. Rezort zdravotníctva už dávnejšie avizoval, že sa pripravuje novela zákona, kde by sa tento výťažok z marihuany vyškrtol zo zoznamu psychotropných látok. Liečivá a doplnky stravy, ktoré v sebe obsahujú účinnú látku CBD, budú voľne predajné už aj na území Slovenskej republiky. Donedávna sme mohli CBD produkty objednávať, kupovať a užívať len v zahraničí. Slovensko je poslednou členskou krajinou Európskej únie, ktoré sa rozhodlo na svojom území povoliť užívanie CBD produktov.

Kedy bude CBD legálne?

Podobne ako v iných európskych krajinách, tak aj Slovensko sa rozhodlo CBD (kanabidiol) legalizovať. Potrebná legislatíva je už pripravená a po schválení parlamentom vojde do platnosti 1. mája 2021. Užívatelia CBD sa už čoskoro nebudú musieť báť porušovania zákona. Keďže Slovensko bolo jedinou krajinou v Európe, ktorá takúto nelogickú legislatívu podporovala, táto novela zákona sa v parlamente bude tešiť veľkej podpore. Látka CBD má v sebe obrovský potenciál, ktorý je stále do značnej miery neprebádaný.

CBD nie je marihuana

CBD nevykazuje žiadne omamné účinky, aj keď sa v praxi mylne zamieňa s marihuanou. CBD možno charakterizovať ako kanabidiol s najvyšším obsahom kanabinoidovej konopy, ktorá nie je toxická a úžasne účinkuje pri viacerých diagnózach. Keďže CBD nemá psychoaktívne ani omamné účinky, nie je ani návykové.

Hoci výskum v oblasti CBD preukázal mnohé liečivé a pozitívne účinky a jeho užívanie odporúčali už pred niekoľkými desaťročiami mnohí lekári, tak CBD patrí na Slovensku stále medzi zakázané látky. Kanabidiol (CBD) sa v zmysle platnej a účinnej legislatívy (zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) radí medzi psychotropné látky, pričom tento zákon u nás platí od roku 2011. Aj napriek tomu, že štúdia Svetovej zdravotníckej organizácie preukázala neprítomnosť akýchkoľvek účinkov spojených so zneužívaním alebo závislosťou, tak Slovensko bolo krajinou, kde bol zakázaný akýkoľvek výskum CBD s cieľom jeho využívania na liečebné účely.

Vďaka vyradeniu CBD zo zoznamu psychotropných látok už nebudeme musieť ľudí užívajúcich látku CBD na zdravotné účely považovať de facto za kriminálnikov. Zároveň nastane možnosť podrobiť CBD prípravky odbornému dozoru a príslušnej zákonnej regulácii, čo umožní zozbierať dôležité údaje o úspešnosti takéhoto druhu liečby.

Po prijatí novely zákona na Slovensku budeme môcť dovážať prípravky s obsahom CBD zo zahraničia legálne a importérom nebude hroziť žiadne riziko obvinenia. Všetky dostupné a legálne druhy prípravkov si potom budete môcť legálne zakúpiť aj v ponuke nášho eshopu.

Rovnako ako v ostatných členských štátoch Európskej únie, aj na Slovensku je podmienkou zákonnosti CBD obsah tetrahydrokanabinolu (THC) pri CBD produktoch nižší ako 0,02 %. Kanabinoid by mal byť zároveň získaný z konopných rastlín, ktoré boli pestované v súlade s predpismi Európskej únie. Slováci sa pri kúpe CBD produktov často obávajú, či by mohli byť CBD produkty zadržané na colnici pri nákupe od výrobcu zo zahraničia.

CBD a medicínske výskumy

Slovenská republika v roku 2011 zaradila CBD medzi psychotropné látky, čím zamedzila výskumu a vývoju tohto liečiva. V roku 2019 Európsky parlament vyzval členské štáty, aby CBD legalizovali a plne tak využili potenciál liekov z konopy na medicínske účely.

CBD našlo uplatnenie u detí s farmako-rezistentnou epilepsiou, pri liečbe sklerózy či pri potláčaní úzkosti. Európska lieková agentúra legalizovala CBD prípravky aj pri liečbe príznakov roztrúsenej sklerózy. CBD v prípade sklerózy multiplex zlepšuje spánok, eliminuje triašky, bolesti a zlepšuje celkovú regeneráciu organizmu, pretože má vplyv aj na duševné zdravie. O výsledkoch medicínskych štúdií v súvislosti s CBD si môžete prečítať detailnejšie v našom článku. 

Pacientom s týmito diagnózami sa na Slovensku črtá nová nádej a liečivá už nebudú musieť dovážať alebo objednávať zo zahraničných webstránok.

Podľa čoho vyberať CBD? 

Ak sa rozhodnete po legalizovaní CBD na Slovensku objednať si CBD, tak dôrazne odporúčame vyberať len overeného dodávateľa:

  • ktorý uvádza na balení CBD produktov úplný zoznam zložiek,
  • ktorý je členom Európskeho združenia pre priemyselné konope (EIHA),
  • ktorý vyrába iba CBD produkty s obsahom 0,02 % THC alebo nižším,
  • ktorého CBD produkty testovala z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti tretia strana,
  • ktorý môže predložiť zdravotné vyhlásenia o CBD.

Mnohí ľudia na Slovensku sú ešte stále presvedčení o tom, že marihuana je droga, po ktorej sa mladí smejú a majú červené oči. Lekárske využitie konope má však v prípade CBD produktov obrovský potenciál a veľkú budúcnosť. My budeme už o niekoľko dní jej neodmysliteľnou súčasťou.

Keďže navrhované zmeny už čoskoro vstúpia do platnosti, tento krok pomôže mnohým ľuďom na Slovensku zlepšiť ich zdravotný stav a zmierniť mnohé zdravotné problémy. Výsledky nových štúdií tak dokážu odhaliť stále viac pozitívnych účinkov CBD na ľudský organizmus. Všetky najnovšie informácie vám budeme pravidelne prinášať aj na našich stránkach.