CBD Izolát je vyrobený tak, aby dosahoval čo najväčšie množstvo čistoty. CBD Izoláty sú ideálnym produktom, pre ľudí, ktorí už majú skúsenosti s domácou výrobou CBD olejov

CBD izolát je až 97-99,9% čistý čím sa zaraďuje medzi najčistejšie formy CBD na trhu. Vďaka tomu, že neobsauje žiadne fytonutrienty, chcemikálie ani aditíva si tak môžete môžete vychutnať účinky vysoko koncentrovaného CBD bez rizika vedľajších psychotropných účinkov.